Lover og regler


Her har vi laga ei lenke til lovane og forskriftene vi må halda oss til.

 

 

Gravferdslova

Gravferdsforskrifta

Lokale vedtekter for gravplassane på Osterøy
(Desse blei vedtekne i kyrkjeleg fellesråd i november 2019, og er no til godkjenning i bispedømet).

Tilbake