Lover og regler


Her har vi laga ei lenke til lovane og forskriftene vi må halda oss til.

 

Gravplasslova

Gravplassforskrifta

Lokale vedtekter for gravplassane på Osterøy
(Desse blei vedtekne i kyrkjeleg fellesråd i november 2019).

Tilbake