Gudsteneste


På Osterøy feirar vi gudsteneste i ei eller to kyrkjer kvar søndag, med eit par unnatak. Om det ikkje er gudsteneste i den kyrkja du høyrer til, oppmodar vi deg til å ta turen til ei av dei andre kyrkjene. Gudstenestene finn du i kalendaren.

 

Vi har to prestar og to organistar. Stein Hugo Fykse er sokneprest for Bruvik, Gjerstad og Haus sokn, medan Jørgen Grimelid fungerar som sokneprest for Hamre og Hosanger. Kantor Ivar Mæland startar i stillingen rundt årsskiftet 2020/2021, og spelar då mest saman med Stein Hugo Fykse, medan organist Trent Bruner spelar mest i Hamre og Hosanger.

Tilbake