Gudsteneste


På Osterøy feirar vi gudsteneste i ei eller to kyrkjer kvar søndag, med eit par unnatak. Om det ikkje er gudsteneste i den kyrkja du høyrer til, oppmodar vi deg til å ta turen til ei av dei andre kyrkjene. Gudstenestene finn du i kalendaren.

 

Vi har to prestar og to organistar. Stein Hugo Fykse er sokneprest for Bruvik, Gjerstad og Haus sokn, medan Jørgen Grimelid fungerar som sokneprest for Hamre og Hosanger. I Jørgen sitt fråver vikarierer Jan Kåre Jakobsen. Kantor Ivar Mæland startar i stillingen rundt årsskiftet 2020/2021, og spelar då mest saman med Stein Hugo Fykse, medan organist Trent Bruner spelar mest i Hamre og Hosanger.

Tilbake