Gudsteneste


På Osterøy feirar vi gudsteneste i ei eller to kyrkjer kvar søndag, med eit par unnatak. Om det ikkje er gudsteneste i den kyrkja du høyrer til, oppmodar vi deg til å ta turen til ei av dei andre kyrkjene. Gudstenestene finn du i kalendaren.

Vi har to prestar og to organistar.  Astrid Marie Haugland startar opp som sokneprest for Bruvik, Gjerstad og Haus sokn den 3. oktober, og i Hamre og Hosanger er Ida Greve prostiprest. Kantor Ivar Mæland er tilsett i Bruvik, Gjerstad og Haus, medan organist Trent Bruner spelar mest i Hamre og Hosanger.

Tilbake