Babysong


Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl. 12.00 - 13.00

 

Kyrkja tilbyr babysong i Lonevåg kyrkjesenter ut juni. Alle samlingane er onsdagar kl. 12.00.

PÅMELDING HER!

27.05.2020
03.06.2020

10.06.2020

17.06.2020

24.06.2020

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
  

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
På babysong blir barna kjente med nye og gamle barnesongar, regler og barnesalmar gjennom ulike musikkaktivitetar.

Babyane blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat. Då får ein sjanse til å bli litt kjent med kvarandre.


Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida.

Dei første som melder si interesse får først plass! Av smittevernomsyn må me ha kontroll på deltakartalet.

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko/labbar til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med sokneråda.

Tilbake