Babysong


BABYSONG starta opp igjen i slutten av januar

 

Kyrkja tilbyr babysong kvar onsdag kl. 11.00-11.45 og kl.12.00-12.45. Samlingane er no i kyrkjelydshuset i Haus. Babysong følgjer gjeldande smittevernreglar. Ved song inne, må ein halda 2m avstand.

Påmelding for våren 2021 opnar 5. januar. Hausten 2020 hadde me svært mange deltakarar på babysong. Frå januar kan me ta imot max 10 babyar. Deltakarane blir delt i to grupper. Gr.1 møter kl.11 og gr.2 kl.12. Dersom nokon opplever at dei ikkje får melda seg på, når påmeldinga opnar, kan dei senda sms til Helga, på tlf: 480 95 658, for å koma på ventelista. Ein blir kontakta, straks det blir ledig plass. Bli gjerne med i Facebook-gruppa, "Babysong Osterøykyrkja" for rask oppdatering om samlingane.

PÅMELDING HER!

Oppstart 27. januar. Samling kvar onsdag fram til avslutning 26. mai (me tar vinterferie og påskeferie).

Velkommen til ei koseleg stund med song, musikk, bevegelse og rytme!

Babysong er for barn i i alderen 0 - 1 år. Den vaksne har ansvar for sin baby og babyen er nær den vaksne heile tida. Barnet får stimulert sansane sine. Foreldra kan få tips om korleis ein kan følgja opp dåpen. Barn som ikkje er døypte, er også velkomne.

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet. Ein kan delta, sjølv om ein ikkje likar så godt å syngja også. Babyen blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler. Songstunda varer i 30 min. Etterpå er det tid for prat. Då får ein sjanse til å bli litt betre kjent med kvarandre.

Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida. Dei første som melder si interesse får først plass! Av smittevernomsyn må me ha kontroll på deltakartalet.

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko/labbar til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med sokneråda.

Tilbake