Babysong


BABYSONG onsdagar kl.12 i biblioteket (Lonevåg) 

 

Kyrkja tilbyr babysong kvar onsdag frå 24. august til 30. november l.12. Siste åra har me hatt svært mange deltakarar. Det er veldig kjekt! Samlingane denne hausten starta i kyrkjesenteret i Lonevåg. Etter kvart har me blitt så mange, at me måtte ha større lokale. Derfor har me no fått låna biblioteket til babysong. 

Dersom nokon opplever at dei ikkje får melda seg på, kan dette bety at gruppa er full. Send i så tilfelle sms til Helga, på tlf: 480 95 658, for å koma på venteliste. Ein blir kontakta, straks det blir ledig plass. Bli gjerne med i Facebook-gruppa, "Babysong Osterøykyrkja" for rask oppdatering om samlingane.

PÅMELDING TIL BABYSONG HER!

Oppstart 24. august. Samling kvar onsdag fram til 30. november (Fri 12.okt.)

Velkommen til ei koseleg stund med song, musikk, bevegelse og rytme!

Babysong er for barn i i alderen 0 - 1 år. Den vaksne har ansvar for sin baby og babyen er nær den vaksne heile tida. Barnet får stimulert sansane sine. Foreldra kan få tips om korleis ein kan følgja opp dåpen. Barn som ikkje er døypte, er også velkomne.

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet. Ein kan delta, sjølv om ein ikkje likar så godt å syngja også. Babyen blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler. Songstunda startar kl.12 og varer i 30-40 min. Etterpå er det tid for prat. Då får ein sjanse til å bli litt betre kjent med kvarandre.

Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida. Dei første som melder si interesse får først plass! 

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko/labbar til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med sokneråda.

Tilbake