Babysong


Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl. 12.00 - 13.30

 

Kyrkja tilbyr babysong i Lonevåg kyrkjesenter og i borgstova ved Hamre kyrkje. Alle samlingane er onsdagar kl. 12.00. PÅMELDING HER!

22.01.2020
05.02.2020
19.02.2020
04.03.2020
18.03.2020
01.04.2020
22.04.2020
06.05.2020
20.05.2020
Borgstova v/Hamre kyrkje:
29.01.2020
12.02.2020
26.02.2020
11.03.2020
25.03.2020
15.04.2020
29.04.2020
13.05.2020
27.05.2020 (Sommaravslutning)

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
  

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
På babysong blir barna kjente med nye og gamle barnesongar, regler og barnesalmar gjennom ulike musikkaktivitetar.

Babyane blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat og ei enkel fruktservering.
  

Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida.

Dei første som melder si interesse får først plass! 

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med Hamre og Gjerstad sokneråd.

Tilbake