Babysong


Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl. 12.00 - 13.30

 

Kyrkja tilbyr babysong kvar onsdag kl. 12.00. Frå 21. oktober blir samlingane i kyrkjelydshuset i Haus. Dette p.g.a. smittevernomsyn. Der er det lettare å gjennomføra 1m-regelen med mange deltakarar. Når ein melder seg på via nettsida, er ein deltakar heile hausten. Ein melder frå til leiar på babysong (Helga), når ein vil slutta. Denne hausten har me svært mange deltakarar og gruppa er full. Dersom nokon opplever at dei ikkje får melda seg på via lenka under, kan dei senda ein sms til Helga, på tlf: 480 95 658, for å koma på ventelista. Ein blir kontakta, når det blir ledig plass.

PÅMELDING HER!

Oppstart 26. august og samling kvar onsdag fram til avslutning 25. november.

Babysong er for barn mellom 0 og 1 år saman med ein vaksen.
Barnet får stimulert sansane sine på babysong.
Foreldra får tips om korleis ein kan følgja opp dåpen.
Barn, som ikkje er døypte, er også velkomne.
  

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet.
På babysong blir barna kjente med nye og gamle barnesongar, regler og barnesalmar gjennom ulike musikkaktivitetar.

Babyane blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler.
Songstunda varer i 45 min. Etterpå er det tid for prat. Då får ein sjanse til å bli litt betre kjent med kvarandre.


Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida.

Dei første som melder si interesse får først plass! Av smittevernomsyn må me ha kontroll på deltakartalet.

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko/labbar til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med sokneråda.

Tilbake