Småbarnsong


Tilbod til 3 - 5-åringar med oppstart etter jul 1. februar

 

Småbarnsong er flytta til kyrkjelydshuset i Haus, fordi me fekk bruk for større plass. Vinteren/våren 2022 vil me invitera dansande og syngjande barna velkomne tilbake til Småbarnsong!

Opplegget passar for 3 - 5-åringar, som vil syngja og delta i musikkaktivitetar. 3-åringar er spesielt inviterte. Tilbodet gjeld barn frå heile Osterøy. 

Samling følgjande tysdagar:

01.02.2022 kl.16.30-17.30

01.03.2022 kl.16.30-17.30

05.04.2022 kl.16.30-17.30

03.05.2022 kl.16.30-17.30

07.06.2022 kl.16.30-17.30

Program:

Songstund med bevegelse

Musikkaktivitetar

Kort pause med frukt og bibelforteljing

PÅMELDING HER

 

 

Tilbake