Suppleringsval i Haus sokn


Det blir halde ekstra val til Haus sokneråd søndag 2.februar etter gudstenesta, som er kl. 11.00.  Førehandsrøysting på kyrkjekontoret i Lonevåg i perioden 27. – 30. jan mellom 09.00 – 13.00. 

Haus sokneråd

 

Valet vil starte kl. 12.15 og held fram til 13.00

Stemmesetel kan du finne her.

Grunnen til dette suppleringsvalet er at mange av dei som blei vald inn i soknerådet ved kyrkjevalet i september har trekt seg. Dette skuldast uheldinge omstende ved nominasjonsprosessen i fjor vår. 

Tilbake