I all verda!


Arrangementet er avlyst grunn a Corona-viruset. - -  I all verda!

Tid, tru, ting og talent?

 

I all verda!

Eit nytt trusopplæringstiltak for 12-åringar (6.kl.) blir starta opp i Gjerstad sokn. Barna blir inviterte til 3 samlingar i kyrkjesenteret i Lonevåg fredag 6/3, 13/3 og 20/3 kl.13.30 - 15.30. Kyrkjesenteret er i same bygg som biblioteket og kyrkjekontoret. Kvar samling startar med ein matbit. Desse ettermiddagane lagar dei gevinstar, som skal loddast ut på misjonsbasaren i Fitje bedehus laurdag 21.mars kl.15.00. Basaren er open for alle.

Barna får læra kva misjon er. Dei får gjera noko aktivt, som kan koma andre til gode. På denne måten kan dei erfara at me alle kan gjera noko, som kan få positive konsekvensar for andre. Dei får læra nokre songar og får høyra spennande forteljingar frå Bibelen. Til dette arrangementet er det påmelding.

PÅMELDING HER!

 

Tilbake