Koronareglane i kyrkjene frå 14. april


Ein-meter-regelen gjeld ved arrangement. På gudstenester og i gravferd, der det er sang, må folk halda ein avstand på to meter. Ved alle kyrkjelege seremoniar vil det vere folk som tek imot og viser til trygg plass i kyrkjene.

 

 

 

Smittevern rettleiing frå Den norske kirke(utdrag):

  • Inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs, eller 200 utendørs. Medvirkende kommer i tillegg. Les mer om antall i kapittel 1.1 c).
  • Avstanden skal være minst en meter målt fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smittepotensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand begrenser smittepotensialet. Derfor anbefaler kirken fortsatt 2 meter avstand ved allsang innendørs, da den lokale smittesituasjonen kan utvikle seg raskt.

 

Kyrkjekontoret er delvis stengd, og vi har heimekontor fleire dagar i veka. Du når oss på 56192280 og våre mobilnummer (dei finn du under: Kontaktar). 

Kyrkjeverja skal kontaktast på telefon 980 67 960, om nokon får påvist koronaviruset og har vore innom ei av kyrkjene på Osterøy i perioden før dette blei påvist. Då vil vi kunne sette i gang varsling til dei andre som har delteke på same arrangement.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd tar smittevern på alvor. I alle kyrkjene og på andre arrangement registrerer vi namn og telefonnummer til dei som kjem. Desse listene kan vi bruke til å varsle, om det skulle bli eit smitteutbrott. Dei blir makulert etter 14 dagar.

Vi har oppslag med 4 viktige punkt for at det skal vere trygt å gå i kyrkja:

1. Bruk handsprit / antibac

2. Hold minst 1 m avstand
     Personar frå same husstand kan sitte saman

3. Bruk berre annankvar benk

4.  Ta på minst mogeleg

Tilbake