Korona-kontakt


Kyrkjeverja skal kontaktast på telefon 980 67 960, om det blir eit utbrot av korona-viruset på Osterøy.

 

 

Osterøy kyrkjeleg fellesråd tar smittevern på alvor. I alle kyrkjene og på andre arrangement registrerer vi namn og telefonnummer til dei som kjem. Desse listene kan vi bruke til å varsle, om det skulle bli eit smitteutbrott. Dei blir makulert etter 10 dagar.

Vi har oppslag med 4 viktige punkt for at det skal vere trygt å gå i kyrkja:

1. Bruk handsprit / antibac

2. Hold minst 1 m avstand
     Personar frå same husstand kan sitte saman

3. Bruk berre annankvar benk

4.  Ta på minst mogeleg

Tilbake