Koronareglane i kyrkjene frå 23.februar 2021


Gudstenester er avlyst. Gravferd i kyrkene kan samle opptil 50 personar, om vi kan halda to meter avstand til andre enn dei frå same husstand. 

Utdrag av smittevernrettleiar kan du lese lenger nede.

 

 

 

Smittevern rettleiing (utdrag):

På bakgrunn av myndighetenes anbefalinger om å ikke gjennomføre fysiske aktiviteter eller arrangement, med de nye forsterkede nasjonale tiltakene, gjelder følgende i Den norske kirke:

  • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter bør holdes digitalt eller avlyses til og med 12. april.
  • Begravelser kan gjennomføres med inntil 50 deltakere, dog med inntil 30 for de som er under tiltaksnivå A.
  • Planlagte vielser og dåp kan gjennomføres med de deltakerbegrensninger som gjelder. Dette må uansett avgjøres lokalt.
  • Anbefaling om 2 meter avstand og bruk av munnbind på steder man ikke klarer å overholde dette.
  • Arbeidsgiver skal sørge for hjemmekontor der dette er praktisk mulig.
  • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres innenfor trafikklysmodellen for de som er under nye nasjonale regler. For nivå A og i Oslo er det strengere restriksjoner.
  • Vi gjør oppmerksomme på at i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner enn de nasjonale reglene.
  • Det oppfordres til at menighetene omlegger til digital virksomhet, dersom dette er mulig og det er ressurser til det. Det diakonale tilbudet bør i tillegg ivaretas på best mulig måte uten større fysiske samlinger, for. eksempel gjennom en-til-en-samtaler, mv.

 

Kyrkjekontoret er delvis stengd, og vi har heimekontor fleire dagar i veka. Du når oss på 56192280 og våre mobilnummer (dei finn du under: Kontaktar). 

Kyrkjeverja skal kontaktast på telefon 980 67 960, om nokon får påvist koronaviruset og har vore innom ei av kyrkjene på Osterøy i perioden før dette blei påvist. Då vil vi kunne sette i gang varsling til dei andre som har delteke på same arrangement.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd tar smittevern på alvor. I alle kyrkjene og på andre arrangement registrerer vi namn og telefonnummer til dei som kjem. Desse listene kan vi bruke til å varsle, om det skulle bli eit smitteutbrott. Dei blir makulert etter 14 dagar.

Vi har oppslag med 4 viktige punkt for at det skal vere trygt å gå i kyrkja:

1. Bruk handsprit / antibac

2. Hold minst 1 m avstand
     Personar frå same husstand kan sitte saman

3. Bruk berre annankvar benk

4.  Ta på minst mogeleg

Tilbake