Konfirmasjon 12. og 13. og 20. sept. 2020


Datoane er no klar for desse kyrkjene:

Bruvik kyrkje: søndag 20.sept. kl. 11.00
Gjerstad kyrkje lørdag 12.sept. kl. 10.00 og kl. 12.00
Haus kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00
Hamre kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00
Hosanger kyrkje lørdag 12.sept kl. 11.00 og kl.13.00

 

 

Bruvik kyrkje: søndag 20.sept. kl. 11.00 - Stein Hugo Fykse
Gjerstad kyrkje lørdag 12.sept. kl. 10.00 og kl. 12.00 - Stein Hugo Fykse
Haus kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00 - Stein Hugo Fykse
Hamre kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00 - Jørgen Grimelid
Hosanger kyrkje lørdag 12.sept kl. 11.00 og kl. 13.00 - Jørgen Grimelid

På grunn av smittevernreglane er vi nødt til å dele konfirmantkullet i Hosanger på to gudstenester, og har satt opp ei ny gudsteneste kl. 11.00. Konfirmantar og føresette blir kontakta om fordeling på dei to gudstenestene. Dette ble bestemt 11. juni. I Kyrkjehelsing står det berre oppførd gudsteneste kl. 13.00 i Hosanger.

Kateket Mia Etokebe Krüger blir også med oss på dei fleste konfirmasjonsgudstenestene.

Vi ønskjer alle lukke til med planlegginga av dagen.

Tilbake