Konfirmasjon 12. og 13. og 20. sept. 2020


Bruvik kyrkje: søndag 20.sept. kl. 11.00
Gjerstad kyrkje lørdag 12.sept. kl. 10.00 og kl. 12.00
Haus kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00
Hamre kyrkje søndag 13.sept kl. 11.00
Hosanger kyrkje lørdag 12.sept kl. 11.00 og kl.13.00

 

 

 

 

VIKTIG INFORMASJON TIL KONFIRMANTAR OG FØRESETTE, her!

På grunn av smittevernreglane er vi nødt til å dele konfirmantkullet i Hosanger på to gudstenester, og har satt opp ei ny gudsteneste kl. 11.00. Konfirmantar og føresette skal vere kontakta om fordeling på dei to gudstenestene. Dette ble bestemt 11. juni. I Kyrkjehelsing står det berre oppførd gudsteneste kl. 13.00 i Hosanger.

Kateket Mia Etokebe Krüger blir også med oss på dei fleste konfirmasjonsgudstenestene.

Vi ønskjer alle lukke til med planlegginga av dagen.

Tilbake