Konfirmasjon utsett til september


Konfirmasjonsgudstenestene vil tidlegast kunne haldast første helga i september. På Osterøy vil det bli konfirmasjon i alle fem kyrkjene. Vi kjem snart tilbake med datoar og tidspunkt, slik at alle kan legge om planane.

 

Dette er pålegg frå sentralt hald. Enno kan det knytte seg usikkerheit til dette tidspunktet. Konfirmantar og føresette vil få melding direkte på mail og sms så snart vi veit noko meir.

Tilbake