Presentasjon av konfirmantar


Datoar for presentasjon av konfirmantane:

 

Hosanger kyrkje: 28. august kl.11

Hamre kyrkje: 28. august kl.16

Haus kyrkje: 4. september kl.11

Gjerstad kyrkje: 18. september kl.11

Bruvik kyrkje: 25. september kl.11

Tilbake