Bispevisitasen er utsett til mai 2021


Det blir ikkje bispevisitas på Osterøy 12., 13., 14. og 17. januar på grunn av smittevernreglane som gjeld dei første vekene i januar. Visitasen blir flytta til 4. - 9. mai. Ny oppdatert utgåve av visitasmeldinga kan du lese her. Programmet kan bli noko endra, for vi må få i stand nye avtaler med alle involverte.

 

 

I tre heile dagar skal biskop Halvor Nordhaug sette seg inn i det åndelege livet og korleis vi har det på Osterøy. 

I løpet av desse dagane skal han møte tilsette, frivillige og kyrkjelydane i dei fem sokna. Han skal treffe representantar for kommunen, skulen og andre. Før han kjem er det utarbeidd ei visitasmelding. Den skal gje biskopen eit innblikk i stoda her. Heile meldinga kan du lese her.

Visitasmelding Osterøy 2021

Tilbake