Offentleg søkjarliste Kyrkjeverje Osterøy


Vår noverande kyrkjeverje pensjonerer seg frå 1. september, og Osterøy kyrkjeleg fellesråd lyste ut stillingen med søknadsfrist 31. mars. Her kan du sjå offentleg søkjarliste.

 

Offentleg søkjarliste:

1. Rune Ziener, Askvoll, 49 år, Kyrkjeverje i Askvoll

2. Linda Gripsgård Lunga, Alver, 55 år, Konsulent, Meland kyrkjekontor

3. Roar Moen, Osterøy, 39 år, Daglig leder, menighet, Bønes og Storetveit, Bergen

4. Bjørn Dalsgård Nygård, Alver, 51 år, Kateket i Alver kyrkjelege fellesråd

 

Her finn du heile utlysingsteksten!

Tilbake