Soknepreststillingen for Hamre og Hosanger er lyst ut


Sokneråda i Hamre og Hosanger blei for kort tid sidan gjort kjend med at bispekontoret ville lyse ut soknepreststillingen. NY søknadsfrist er 25. april

 

Etter at Helle Maria Wolstad slutta i 2019 har vi ikkje hatt fast tilsett sokneprest i desse sokna.

Då Helle Maria reiste til Geilo, blei Børge Ryland sendt til Osterøy. Utpå hausten 2019 kom Jørgen Grimelid. Han blei verande, men ikkje i ein fast stilling.

Utlysinga kom overraskande på oss, men vi er glade for at Bjørgvin bipedømmeråd har vald å tilsetje ein prest i fast stilling. No er det tid for interesserte prestar å venda blikket mot Osterøy. Om ei stund vil vi kunne sjå søkjarlista på heimesida til Bjørgvin bispedøme. Ein fast tilsett prest kan vi truleg ta imot i løpet av sommaren eller rundt skulestart til hausten.

Tilbake