Påskebopdskapen i tekst


Sokneprest Jørgen Grimelid har skrevet påskepreik til dei fleste heilagdagane i påska. Dei kan du lese her. Påskebodskapen er den same, sjølv om vi ikkje kan samle folk til gudsteneste som vanleg i høgtida.

 

Tilbake