Konsert i Gjerstad kyrkje 19. mai kl. 19.00


Onsdag 19. mai kl. 19.00 blir det konsert i Gjerstad kyrkje med sopranen Maria Myklemyr Reite og vår eigen kantor Ivar Mæland.

 

Pasjons- og påskesalmar av Jørgen Kjærgaard og Ivar Mæland, samt musikk av Bach, Knut Nystedt og andre.

HER KAN EIN OGSÅ MELDA SEG PÅ, FOR Å VERE SIKRA PRIORITERT PLASS. 

Arrangert av Gjerstad sokneråd Velkommen!
Kollekt  ved utgangen og via VIPPS 547323 (=Kyrkjene på Osterøy). 

Tilbake