1. og 2. klassingar vert kalla oppdagarar. Programmet er særleg grunnleggjande. Aktiviteten er konkret og barna skal se resultater raskt. Programmet er lagt opp med mål om at det skal vere mogleg å halda oppdagarens nyfikenheit og fokus oppe.

Oppdagaren skal gjennom programmet få eit fyrste møte med dei basiskunnskaper ein treng i speidaren. Det er ikkje krav om at ein må kunna klare alt, men ein skal ha ei oppleving, fått røynsle og kjenna til det.