Haus 50-årskonfirmantar - påmelding


Haus sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kulla i 1970 og 1971) til gudsteneste søndag 24.oktober 2021 i Haus kyrkja kl. 11.00. Etter gudstenesta vert det samling på Osterøykroa med servering av god mat. 

 

Du er velkomen. Dette er ei samling som er vel verd å få med seg.
Pris for middag med dessert 550.¨

Påmelding  innan 5. oktober på kyrkja si heimeside www.osteroy.kyrkja.no 
Trykk her for å melde deg på!


Kan du ikkje melde deg på på heimesida, kan du sende epost til: post@osteroykyrkja.no eller ringe/sende sms til: 91330928

Mvh Haus sokneråd
Madli K Hannisdal
leiar Haus sokneråd

Tilbake