Ny smittevernleiar for kyrkjene på Osterøy


Slik er dei nye smittevernreglane for kyrkjene på Osterøy f.o.m. 15.12.21.

 

Frå og med 15.12.21 gjeld desse reglane for kyrkjene på Osterøy: 

Situasjonen no er slik at det er lov med 50 gjestar i kyrkjene med faste, tilviste plassar i kyrkjebenkane. Det må vera ein meters avstand til personar som ikkje er i same husstand. 

Det er registrering av namn og mobilnummer. Bruk framsatt antibac før du skriv opp ditt namn og mobilnummer og så ein vert tilvist plass i kyrkja.

Det er ikkje gitt eigne anbefalingar knytta til allsong/korsong no. 

Ved bevegelse i kyrkja ved ankomst og utgong, samt ved dåp og nattverd: Bruk munnbind. Ta gjerne med munnbind sjølv. Skulle du gløyma det så har vi munnbind i kyrkja. 

Tilbake