Kyrkjene på Osterøy - adresser


Du finn kyrkjene våre på desse adressene:

Bruvik kyrkje - Bruvikvegen 1121, Osterøy
Gjerstad kyrkje - Gjerstad 7, Osterøy
Hamre kyrkje, Hamrenesvegen 761, Osterøy
Haus kyrkje, Haus 50, Osterøy
Hosanger kyrkje, Osterøyvegen 2154, Osterøy

Postadresse til alle kyrkjene er: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg.

Tilbake