Lys Vaken er DESSVERRE AVLYST i 2020


For 5.klassingar

 

Dei siste åra har Lys Vaken for 10-åringar (5.kl.) blitt arrangert i tre av kyrkjene våre; Gjerstad kyrkje, Haus kyrkje og Hamre kyrkje. Sidan dette året er veldig spesielt, med tanke på smittevernomsyn, vel me å avlysa desse arrangementa. Utviklinga dei siste vekene, gjer også at me ikkje KAN gjennomføra. Dette er trist og me beklagar at det må bli slik. Me ønskjer dykk alle ei roleg adventstid!

 

Lys Vaken handlar ikkje om at me skal vera vakne heile natta, men at me skal vera vakne for det som skjer i oss og rundt oss. Me skal vera vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølve. Ikkje minst kan me oppleva at Gud er Lys Vaken for oss. På Lys Vaken førebur me oss til adventstida. Advent handlar om LYSET som kom til verda.

Program:
Song og bevegelse
Adventsverkstad
Kyrkjesafari m/tur i klokketårnet og andre kjekke utfordringar
Uteaktivitet
Måltid
Forteljing
Overnatting i kyrkjerommet
Aktiv deltaking i gudstenesta søndag

Tilbake