Lys Vaken i 3 kyrkjer


For 5.klassingar

 

Lys Vaken for 10-åringar (5.kl.) blir arrangert i tre av kyrkjene våre; Gjerstad kyrkje, Haus kyrkje og Hamre kyrkje. I Haus får også 6.kl. delta.

20.-21. november: Lys Vaken i Gjerstad kyrkje

27.-28. november: Lys Vaken i Haus kyrkje

27.-28. november: Lys vaken i Hamre kyrkje

PÅMELDING HER!

Lys Vaken handlar ikkje om at me skal vera vakne heile natta, men at me skal vera vakne for det som skjer i oss og rundt oss. Me skal vera vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølve. Ikkje minst kan me oppleva at Gud er Lys Vaken for oss. På Lys Vaken førebur me oss til adventstida. Advent handlar om LYSET som kom til verda.

Program:
Song og bevegelse
Adventsverkstad
Kyrkjesafari m/tur i klokketårnet og andre kjekke utfordringar
Uteaktivitet
Måltid
Forteljing
Overnatting i kyrkjerommet
Aktiv deltaking i gudstenesta søndag

 

Tilbake