Dåpsskule for 1.kl. våren 2020


Hei, alle barn som er fødde i 2013

 
Dåpsskule for 1.klassingar våren 2020:
På dåpsskulen syng vi, høyrer bibelforteljingar og lagar bilete saman.
Invitasjon kjem i posten.

Dåpsskulen blir arrangert i kyrkjesenteret i Lonevåg 5 onsdagar kl.17.30-18.30:
onsdag 19/2
onsdag   4/3
onsdag 11/3
onsdag 18/3
onsdag 25/3

Etter desse samlingane får førsteklassingane omvising og øving i Gjerstad kyrkje onsdag 1/4 kl.17.30-19.00.

Avslutning i Gjerstad kyrkje på gudstenesta palmesøndag 5/4 kl.11.00, med utdeling av diplomar til deltakarane.
 
Føresette er velkomne til å vere med. Tilbodet er gratis. PÅMELDING HER!
Vi gler oss til å treffa barna på dåpsskulen!
Helsing leiarane på dåpsskulen: Gerd Karin Njaastad og Helga Askeland Mjelstad

Tilbake