Trill & Trall


For 2-åringar to laurdagar i september.

 

Trill & Trall er ei samling tilrettelagt for 2-åringar.
Barn som blir 2 år i 2020 er velkomne til samlingsstund og måltid saman med ein av dei føresette ein laurdag formiddag.
Barna får 2-årsbok på denne samlinga. Me syng og deltar i drama om Den bortkomne sauen.
Invitasjon kjem i posten til medlemmer i Den norske kyrkja, men alle 2-åringar er velkomne!

Hosanger kyrkje: Laurdag 5.september kl.10.00-12.00

Haus kyrkje: Laurdag 19.september kl.10.00-12.00

Ein kan velja kva kyrkja ein vil møta i, men dette tilbodet får ein berre i to av kyrkjene våre.

Påmelding her!

Tilbake