Trill & Trall


For 2-åringar laurdag 18. september.

 

Trill & Trall er ei samling tilrettelagt for 2-åringar.

Haus kyrkje: Laurdag 11.september kl.10.00-12.00

Hosanger kyrkje: Laurdag 18.september kl.10.00-12.00

Påmelding her!

Ein kan velja kva kyrkja ein vil møta i, men dette tilbodet får ein berre i to av kyrkjene våre. Barn som blir 2 år i 2021 er velkomne til samlingsstund og måltid saman med ein av dei føresette (eller ein annan vaksen) ein laurdag formiddag. Barna får gratis 2-årsbok på denne samlinga. Me syng og deltar i drama om Den bortkomne sauen. Invitasjon kjem i posten til medlemmer i Den norske kyrkja, men alle 2-åringar er hjarteleg velkomne!

 

Tilbake