Kontaktinformasjon


Osterøy kyrkjelege fellesråd

Adresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg 
Telefon:
56 97 88 30 
Epost:
 Post@osteroykyrkja.no

Organist Hamre og Hosanger

Trent Loring Bruner

56978835

93889950

Send epost

Omvisar i Hamre

Kristoffer Hans Foldøy

47618124

Send epost

prest

Ida Greve

92060992

Send epost

Kyrkjetenar i Haus

Roald Hauge

48151590

Send epost

Kyrkjegardsarbeidar

Oddvar Høgli

94530996

Send epost

Konfirmantarbeidar

Helle Leivestad Kartveit

40406050

40406050

Send epost

Prosjektleiar

Ingveig Alida Larsson

48065403

Send epost

Kyrkjeverje

Linda Gripsgård Lunga

56978830

90604890

Send epost

Trusmedarbeidar

Helga Askeland Mjelstad

56978832

48095658

Send epost

Kantor

Ivar Mæland

48182533

Send epost

Kyrkjetenar Gjerstad og konsulent

Toril Margrete Nelson

56978830

48091113

Send epost

Kyrkjetenar i Hamre og Hosanger

Gaute Røsland

91796406

Send epost

Kyrkjetenar Bruvik +fast medlem

Magne Roald Vikne

91304824

Send epost