Kontaktinformasjon


Osterøy kyrkjelege fellesråd

Adresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg 
Telefon:
56 19 22 80
Epost:
 post@osteroykyrkja.no

Organist Hamre og Hosanger

Trent Loring Bruner

56192284

93889950

Send epost

Omvisar i Hamre

Kristoffer Hans Foldøy

47618124

Send epost

Sokneprest Bruvik, Gjerstad og Haus

Stein Hugo Fykse

56192287

90960154

Send epost

Kyrkjetenar i Haus

Roald Hauge

48151590

Send epost

Kyrkjegardsarbeidar

Oddvar Høgli

94530996

Send epost

Konsulent

Miriam Skjelvik Kalland

56192286

40485468

Send epost

Kyrkjeverje

Linda Gripsgård Lunga

56192280

90604890

Send epost

Trusmedarbeidar

Helga Askeland Mjelstad

56192285

48095658

Send epost

Kantor

Ivar Mæland

48182533

Send epost

Kyrkjetenar Gjerstad

Toril Margrete Nelson

48091113

Send epost

Kyrkjetenar i Hamre og Hosanger

Gaute Røsland

91796406

Send epost

Konfirmantlærar

Hilde Helen Trovåg

92408674

Send epost

Kyrkjetenar Bruvik

Magne Roald Vikne

91304824

Send epost