Velkommen til dåp


Gratulerer med barnet.


Det er høve til dåp på dei fleste gudstenestene på Osterøy.
Oversikt over gudstenester kan de finne ved å starte ei dåpsregistrering. Her kan de og registrere dåp.
De vel sjølve kva kyrkje de ønskjer å ha dåp i.

I forkant av dåpen vil de bli kalla inn til dåpssamtale. Om de vil ha dåp på Osterøy, men ikkje er busette i kommunen, skal de ha dåpssamtale i den kyrkjelyden de bur, og de må ta kontakt med kyrkjekontoret der. Men det er likevel fint om de registrerer dykk hos oss.


Så er de sjølvsagt velkomne til å ta direkte kontakt med oss, om de lurer på noko. Kontaktinformasjon finn de nederst på sida.


Vil du lese meir om dåp i Den norske kyrkja

 


Informasjon


Orientering om dåpen

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og to datoer der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen.
Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.
Opplysningene som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen. Les mer om dette på våre hjemmesider.