Gjerstad sokn


Gjerstad sokn er det største på Osterøy, med omlag 2000 medlemmar. 

Her fin du litt informasjon om kyrkja, soknet og aktivitetane våre..